Koulu on kylän keskus

MARKKUUN KOULU IN MEMORIAM.

SURUKSEMME JOUDUMME ILMOITTAMAAN, ETTÄ TOUKOKUUSSA 2018 TYRNÄVÄN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTI LAKKAUTTAA MARKKUUN KOULUN TOIMINNAN. KOULUN TOIMINTA PÄÄTTYY 31.7.2018. KOULUKIINTEISTÖN KOHTALOSTA EI OLE TOISTAISEKSI TIETOA.  NÄMÄ KOULUA KOSKEVAT SIVUT TULLAAN POISTAMAAN LÄHIAIKOINA.

 

Markkuun koulu on kyläläisille erittäin tärkeä lasten harrastus- ja lähiliikuntapaikka sekä kyläläisten kokoontumispaikka. Lisäksi koulu on laajaa kylää yhdistävä tekijä luoden omalta osaltaan tämän päivän kiireisten ihmisten hyvinvoinnille tärkeää yhteisöllisyyttä.

Kyläkoulumme oli keväällä 2015 lakkautusuhan alla. Kyläyhdistyksessä tehtiin paljon työtä sen eteen, että valtuutetuilla olisi ajantasainen kuva koulun nykytilasta sekä merkityksestä kyläläisille. Koulun vahvuuksista ja heikkouksista on sittemmin keskusteltu paljon. Nykytilanteen tiedostamisen jälkeen on rohkeasti lähdetty suunnittelemaan uusia toimintatapoja, joilla parannetaan koulun oppilaiden oppimisympäristöä. Osana kehittämistä kyläyhdistys aloitti toukokuussa 2016 uuden opetussuunnitelman mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen yhteistyössä Markkuun koulun kanssa. Myös Tyrnävän kunnan kanssa on pyritty keskustelemaan koulun kehittämiseen liittyen.

Tällä hetkellä tärkeimpiä tavoitteita ovat yhteistyön kehittäminen oppilaiden vanhempien ja koulun sekä kylän muiden asukkaiden ja koulun välillä. Lisäksi koulun piha-aluetta uudistetaan koko kylää ja laajempaakin aluetta palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi. Kyläyhdistys myös selvittää, miten myös muita mahdollisia yhteistyötahoja, kuten lähialueen yritykset ja yhdistykset, voidaan osallistaa koulun toimintaan.

kirmaus

instagramfacebooktwitter-1