Mahdollisuuksien Markkuu -hanke 2016-2020

Meidän markkuulaisten motto on: “Markkuu on mahdollisuus kaikille, ei vain markkuulaisille!” Kylämme ainutlaatuinen luonto, aito kyläkoulu ja kylän yhteisöllisyys luovat pohjan toiminnalle, joka lisää markkuulaisten ja kaikkien tyrnäväläisten hyvinvointia.

Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • Markkuun luontopolun kunnostus ja kehittäminen palvelemaan paremmin erilaisten käyttäjäryhmien sekä palveluyritystoiminnan tarpeita
  • Markkuun ja Tyrnävän hiihtomahdollisuuksien parantaminen toteuttamalla n. 2 km pituinen yhdyslatu ampumaradan ja luontopolun kodan välille sekä n. 1 ja 3 km hiihtolatu-urat ampumaradan lähiympäristöön. Urat mahdollistavat retkihiihtotyyppisen hiihdon perinteisellä hiihtotavalla.
  • Kylämme uimapaikan eli Rauhionojan Rivieran kehittäminen
  • 9 -väyläisen frisbeegolfradan toteuttaminen uimapaikan lähiympäristöön

Hankkeen myötä Markkuun kylän tarjoamat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet palvelevat paremmin sekä kyläläisiä että laajemmin tyrnäväläisiä ja Oulun seudun asukkaita. Toimenpiteet parantavat myös palveluyritystoiminnan mahdollisuuksia alueella. Kylän palveluja kehitetään osana Palvelevat kylät -hanketta.

Luontopolun kunnostuksessa huomioidaan myös kansainväliset matkailijat mm. laatimalla luontopolulle englanninkieliset opasteet.

Hankkeen toimenpiteistä voit lukea tarkemmin hankesuunnitelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus teki päätöksen tuen myöntämisestä Mahdollisuuksien Markkuu -investointihankkeelle 29.11.2016.

Leader+logo+rgb+Nouseva+Rannikkoseutu