Lähteiköt

Samposten lähteikkö. Kuva Marika Laurila.
Rauhionojan lähteikköä. Kuva Marika Laurila.
Rentukkaloistoa lähteiköllä. Kuva Marika Laurila.
Rentukka – kevään ensi kukkija. Kuva Marika Laurila.
Lehväsammalten värikkyyttä. Kuva Marika Laurila.