Jätevesien käsittely pohjavesialueella

Osa Markkuun kylästä kuuluu pohjavesialueeseen. Pohjavesialueella jätevesien käsittelyyn vaaditaan kiinteistöiltä joko umpikaivo tai liittyminen kunnan viemäriverkostoon.  Viemäröinti on rakennettu  Korkalantielle, Palontielle ja Arffmaninkujalle sekä, Ängeslevän–Ylipään paikallistien ja Hirsikorven tien alkuosaan Muhostien läheisyydessä.
Viemäriverkostoon liittymistä voi tiedustella Tyrnävän Vesihuolto Oy:ltä.

instagramfacebooktwitter-1